Thay đổi bằng lãnh đạo - Seth Godin

Mỗi một thời kì lại đòi hòi một cách tạo ra thay đổi khác nhau.

Thời kì công nghiệp hóa, bạn thay đổi bằng cách tạo ra nhà máy lớn hơn và hiệu quả hơn.

Thời đại TV xuất hiện, bạn thay đổi bằng cách nói với thật nhiều người rằng “hãy mua chiếc bẫy chuột này vì nó tốt hơn”

Thời đại ngày nay, khi Internet xóa mờ khoảng cách địa lý, chúng ta thay đổi bằng lãnh đạo.

Challenge, Culture, Commit - Seth Godin - bậc thầy về Marketing.

Tags: TED videos