Điều phần lớn các trường không dạy

Đối với những người trong clip sau, lập trình là một loại siêu năng lực, một phương pháp tư duy, một cách để thay đổi thế giới…

Còn với bạn, lập trình có ý nghĩa gì?