Tìm hiểu về cách loài ruồi bay - Michael Dickinson

image

Có thể bạn đã bực tức khi không thể đập chết một con ruồi. Nhưng sau khi xem bài nói sau, bạn sẽ thấy việc không đập chết nổi con ruồi là một sự thật hiển nhiên.

Bài nói của Michael Dickinson»

Tags: TED videos