» TEDxPortofSpain đặt câu hỏi cho chúng ta: Can đảm nghĩa là gì?

Theo mình, can đảm là chấp nhận nỗi sợ như một phần tất yếu, và vượt qua nó dần dần thông qua tập luyện, tích lũy.

Còn các bạn thì sao? Bạn hiểu can đảm nghĩa là gì?

tedx:

TEDxPortofSpain asks residents of Trinidad and Tobago, “What does courage mean to you?”