Reblog: How movies can teach manhood: Colin Stokes

Spirited away, Tangled và Brave có chung điểm gì? Các cô gái trong phim là những người lãnh đạo. Tuy nhiên những bộ phim dạng này chỉ chiếm số ít: trong 100 nổi tiếng nhất năm 2011, chỉ có 11 phim có: hai người phụ nữ trở lên nói chuyện với nhau những thứ không liên quan tới đàn ông.

Tại TEDxBeaconStreet, Colin Stokes đã đem tới chúng ta một thông điệp: dừng nói với các cậu bé rằng hãy đi chiến đấu một mình, dùng bạo lực trấn áp kẻ xấu và giành lấy phần thưởng là một cô gái không có bạn và ít nói, thay vào đó, các cậu bé cần học việc tôn trọng phụ nữ, tham gia làm việc nhóm, giúp đỡ người khác trở nên tốt hơn. 

Điều đặc biệt là chúng ta có thể thực hiện điều này thông qua kiểm soát các bộ phim các cô bé và cậu bé xem.

tedx:

“I think we have got to show our sons a new definition of manhood.”

As a father of two children, Colin Stokes has spent an inordinate amount of time watching children’s movies. After repeat viewings of kids’ classics, he realized that most film protagonists don’t illustrate modern gender roles. At TEDxBeaconStreet, he lays out a vision for better heros for his sons as well as his daughters. (Filmed at TEDxBeaconStreet)

Each week, we choose four of our favorite talks, highlighting just a few of the enlightening speakers from the TEDx community, and its diverse constellation of ideas worth spreading. Browse all TEDxTalks here »

Tags: TED videos