[TEDx 2011] diễn giả Dương Hữu Quang

Email: quangdh@topica.edu.vn

Anh Quang tốt nghiệp thạc sĩ ngành điện tử tại trường Đại học Bách Khoa vào năm 2006. Sau một vài năm công tác theo đúng chuyên ngành mình đã học, anh Quang quyết định chuyển sang một lĩnh vực mới – giáo dục, khi dồn hết tâm huyết vào chương trình cử nhân trực tuyến TOPICA. Hiện anh đang làm giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông của chương trình.

Anh Quang là diễn giả của chương trình TEDxYouth@Hanoi 2011.