[TEDx 2011] diễn giả Lê Thanh Hoa

Email: thanhoale@gmail.com

Chị Lê Thanh Hoa là giảng viên và phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu (NNKH), đồng thời là phó chủ tịch CLB Ngôn Ngữ Ký Hiệu.

Hiện nay, chị Hoa tham gia cộng tác với nhiều trung tâm, tổ chức. Ngoài việc làm cộng tác viên cho một số tổ chức phi chính phủ về cộng đồng người khuyết tật nói chung và phiên dịch NNKH cho cộng đồng người câm điếc (NCĐ) nói riêng, chị Hoa còn là một chuyên viên về các khiếm khuyết tâm lý cho trẻ em, hỗ trợ và tham gia làm các sự kiện vì cộng đồng và xã hội.

Ngoài công việc chính là giảng viên và phiên dịch, chị còn là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ NNKH, với hơn 100 thành viên thường trực và gần 200 thành viên không thường trực, thường xuyên tham gia vào các lĩnh vực khác nhau liên quan đến cộng đồng, chú trọng nhưng không giới hạn vào cộng đồng những người khuyết tật.

Chị Hoa là diễn giả của chương trình TEDxYouth@Hanoi 2011.