[TEDx 2011] diễn giả Nguyễn Cảnh Bình

Emailbinh.nguyen@alphabooks.vn

Ông Cảnh Bình là Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc công ty Alphabooks, đồng thời là Giám đốc trung tâm hợp tác trí tuệ Việt Nam VICC, tổ chức phi chính phủ (NGO) thuộc trung tâm nghiên cứu kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC). Là người điều hành của một công ty chuyên xuất bản sách về kinh tế, quản trị kinh doanh, sách giáo dục, ông Cảnh Bình cũng đồng thời nghiên cứu về luật hiến pháp và các mô hình tổ chức nhà nước.

Ông Cảnh Bình thường được mời tham gia các buổi hội thảo, nói chuyện về kĩ năng lãnh đạo, quản lý chiến lược, cũng như tham gia làm cố vấn, giám khảo trong các chương trình như “Chìa khóa thành công” và “Làm giàu không khó”. 

Ông Bình là diễn giả của chương trình TEDxYouth@Hanoi 2011.