Liên hệ với TEDxYouth@Hanoi

Các kênh thông tin của TEDxYouth@Hanoi:

Website: www.tedxhanoi.com

Email: noidung@tedxhanoi.com

Facebook: http://www.facebook.com/tedxhanoi

Youtube: http://www.youtube.com/user/TEDxYouthHanoi

Quản lý dự án:

Nguyễn Thanh Thủy

094. 612. 0773

thuyr.thanh@gmail.com


Phụ trách bảo trợ và đối tác:

Nguyễn Hoàng Giang

0914.884.989

ggm261@gmail.com