Danh sách đối tác

Danh sách đối tác, các đơn vị bảo trợ, tài trợ cho những dự án của TEDxYouth@Hanoi

2012

TEDxYouth@Hanoi 3: “Beyond Borders”

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) Cong ty chung khoan VNDIRECT Zing Bao dien tu 24h Bao dien tu Xzone Bao dien tu CafeF Dien dan doan nghiep Joma bakery

2012

miniTEDx1 “Things Change, Change Things” & miniTEDx2 “School Out, Life In” Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) Trường Đại Học FPT Hanoi Cinematheque

2011

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) Việt Báo